Udskriv

Højresving for rødt tilladt for cyklister

Hoejresving For Roedt

HØJRESVING FOR RØDT – bliver nu tilladt for cyklister i enkelte lysregulerede kryds i Tårnby Kommune

Flere vælger cyklen som transportmiddel, når det er nemt og hurtigt at komme frem. Hvis man kan svinge til højre ved rødt, så slipper man som cyklist for at stoppe op og det giver et bedre flow på cykelstien.

Der det nu muligt, efter seneste lovændring, at lade cyklister dreje til højre når der er rødt lys i et signalreguleret kryds. Dog kræver det bl.a., at der er cykelsti på begge sider i krydset.

Teknisk Forvaltning anbefaler, at der etableres højresving tilladt for cyklister i 2 hjørner af krydset Kongelundsvej/Oliefabriksvej, og at der gives mulighed for at udnytte samme bestemmelse i øvrige kryds, som lever op til kriterierne.

Der er samlet erfaringer fra Danmark, Frankrig og Belgien, som viser, at højresving for rødt ikke medfører flere konflikter mellem cyklister og fodgæn­gere eller trafik fra venstre. Det giver øget fremkommelighed og færre cykler på fortovet, når cyklister får lov til at køre til højre for rødt på cykelstien

MEN - det er alligevel er det værd at være opmærk­som på følgende:

-       Cyklister, der svinger til højre for rødt, skal orientere sig en ekstra gang

-       Især i myldretiden skal de ligeudkørende cyklister lære at holde til venstre på cykelstien således at de højresvingende cyklister kan komme forbi..

-       Højresvingende cyklister for rødt skal tage ekstra hensyn til ældre dårligt gående, børn og synshandikappede

Man må kun som cyklist dreje til højre for rødt når man møder dette skilt:

U5 Cykel Undtaget

Se her, hvordan du skal køre som cyklist i kryds med tilladt højresving for rødt

 

×

Cookie info