Udskriv

Gravearbejde ved Kongelundsvej og Løjtegårdsvej

Gravning

TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S etablerer en ny spildevandsledning langs Kongelundsvej og Løjtegårdsvej.
Arbejdet er færdiggjort på Kongelundsvej og denne er vej er åbnet i begge retninger.

Kongelundsvej er åbnet op i begge retninger og afspærringen er fjernet d. 27/9-2019. Der er stadig et arbejde igang på Løjtegårdsvej og derfor er der prioteret kørsel på noget af strækningen. Dette arbejde forventes færdigt indenfor 2 uger.

Arbejdet deles op i flere etaper, og trafikafviklingen vil løbende blive ændret, i takt med etaperne bliver færdige.
Projektet har til formål at aflaste det eksisterende spildevandssystem, ved at anlægge en ny hovedledning.
For yderligere information kan der rettes henvendelse til TÅRNBYFORSYNING spildevand A/S på telefon 3246 2030 eller info@taarnbyforsyning.dk  

×

Cookie info