Udskriv

Asfaltsæsonen 2019 er snart i gang i Tårnby Kommune

Som led i kommunens vejvedligeholdelse vil to vejstrækninger blive asfalteret indenfor de kommende måneder Tårnby Kommune udlægger i år asfalt på 2,1 km veje og 1,6 km stier.


Opmærksomheden henledes på, at asfaltarbejdet i Tårnby Kommune 2019 kan medføre gene for trafikken.

Oversigt over planlagte asfaltarbejder

Vejnavn

Strækning

Periode

Amager Landevej

(kørebane

Fra Løjtegårdsvej til krydset ved Tømmerupvej. Begge sider.

Sep. 2019

Amager Landevej (Flyvergrillen -kørebane og fortov)

Fra krydset ved Tømmerupvej til blindvej ved Amager Landevej 290

Sep. 2019

Amager Landevej

(cykelsti)

På østsiden fra Løjtegårdsvej til krydset ved Tømmerupvej.

På vestsiden

-        Fra Løjtegårdsvej til krydset ved Højskole Allé

-        Fra Rimsøvej til krydset Tømmerupvej

Sep. 2019

Ugandavej

Fra Krydset ved Kongelundsvej til blindvej ved Ugandavej 182

Sep. 2019

Sneserevej

Fra krydset ved Tårnby Torv til krydset ved Oliefabriksvej

Sep. 2019

Forberedende arbejde inden asfaltarbejder

Type af arbejde

Vejnavn

Strækning

Periode

Renovering af fortov og kantsten

Amager Landevej

Fra Gartnertoften til krydset ved Højskole Allé

Fra Rimsøvej til krydset Tømmerupvej

Jul 2019

Renovering af fortov og kantsten

 Sneserevej

Fra krydset ved Tårnby Torv til krydset ved Oliefabriksvej

Aug. 2019

Renovering af regnvandsledninger 45 stikledninger

Amager Landevej

Sneserevej

Flyvergrillen

 

Aug. 20

×

Cookie info