Udskriv

2-1 vej på Tømmerupvej

2 1 Vej 1

Tårnby Kommune har besluttet, at reducere væsentlige hastighedsoverskridelser på Tømmerupvej på strækningen mellem kommunegrænsen og Viberupstræde. Dette sker ved omdannelse af vejen til 2-1 vej

2-1 vej er en vej hvor kørebanen indsnævres visuelt med en stiplet bred kantbane i begge sider. Herved får man et fælles kørespor svarende til en smal vej.

Kantbanerne benyttes af cyklister og fodgængere som vigeareal, når to modkørende trafikanter mødes. Dvs. kantbanerne er ikke forbeholdt bløde trafikanter - den brudte kantlinje må derfor gerne overskrides af køretøjer.

Se Vejdirektoratet informationsfilm som viser hvordan man kører på en 2-1 vej. https://www.youtube.com/watch?v=51azrFbUSFw

Integreret i den etablerede afmærkning vil der blive etableret en række hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af kantstensomgrænsede adskillelser mellem cykelsti/fortov i form af indsnævringer til 1 spor.  Kørebanebredden mellem striberne i indsnævringerne vil være på 2,8 m.

Udover at tiltaget vil reducere hastigheden, vil det også bidrage til en øget sikkerhed for trafikanter, fordi bilisterne oftest er placeret i midten af vejen (når der ikke er modkørende trafik).

Billede viser hvordan du bør køre på 2-1 vej.

2 1Vej Reklam

 

×

Cookie info