Udskriv

UU – Vejledning om uddannelse og job

Vejledning om uddannelse og erhverv

Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby (UU Tårnby) vejleder unge fra 7. klasse op til 25 år fra Tårnby og Dragør Kommuner

Skoleområdet

Vejledningen omfatter kollektiv vejledning af alle elever fra 7. - 10. klasse, samt individuel vejledning af de ikke uddannelses parate elever. Der er tilknyttet vejledere fra UU på hver skole.

Ungeområdet

Unge 15 - 24 årige, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke er i Jobcenter regi, kan få hjælp hos UU Tårnby.

Er den unge ikke fyldt 18 år, skal forældrene eller værge involveres i vejledningen. Derfor vil de breve, vi sender til den unge, også blive sendt til forældre eller værge 

Vejlederen hjælper med at blive afklaret om uddannelse i forhold til styrker og interesser.

Vejledningen vil normalt foregå hos UU Tårnby.

Specialområdet

Vejledningen omfatter vejledning i 8.-10. klasse i specialklasserne og på specialskolen samt ungevejledning op til det 25 år, herunder vejledning omkring EGU, STU og KUU.

Vejledningen finder dels sted ude på skolerne og dels hos UU Tårnby.

Find selv information om uddannelse og erhverv

Elever, forældre og unge har mulighed for selv at hente informationer om uddannelse og erhverv på den nationale portal: www.UddannelsesGuiden.dk og på www.evejledningen.dk

Henvendelse

Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby og Dragør Kommuner.

UU Tårnby
Saltværksvej 2A, 2. sal
2770 Kastrup

Telefon: 3252 5274

Mail: uu.uk@taarnby.dk

Åbningstid: mandag-torsdag kl. 10-16, fredag kl. 10-13

Læs mere om vores vejledning på uu.taarnby.dk


 

×

Cookie info