Udskriv

Ungecenter Tårnby

Vejledning om uddannelse og erhverv

Ungecenter Tårnby - vejledning til Uddannelse og job

Ungecenter Tårnby vejleder alle elever i Tårnby og Dragør kommune fra 7. -10. klasse.

Ungecenteret har en uddannelsesvejleder tilknyttet hver skole.  

Vejledningen omfatter kollektiv vejledning af alle elever, individuel vejledning efter behov til ikke-uddannelsesparate elever samt tilbud om én vejledningssamtale med alle uddannelsesparate elever i afgangsklasserne.  

×

Cookie info