Udskriv

Inklusionspolitik

Inklusionspolitik

Inklusion i Tårnby

Inklusion i Tårnby er et perspektiv i det pædagogiske arbejde med at skabe fællesskaber og inddrage børn og unge som aktive og bidragende til fællesskab.

Inklusionen skal desuden sikre, at støttende og vejledende funktioner og ressourcer støtter det enkelte barn ved at rette sig mod de relationer, som barnet indgår i.

Se hele  Inklusionspolitikken, som gælder for 0-18 års-området.

×

Cookie info