Udskriv

Brugerundersøgelse af skole, SFO og klub

Forældretilfredshedsundersøgelse på skole-, SFO- og klubområdet 2019

Tårnby Kommunes Børne- og Skoleudvalg besluttede i foråret 2019 at undersøge forældres tilfredshed med kommunens skoler, SFO'er og klubber. Brugen af brugerundersøgelser er en del af kommunens ambition om åbenhed og borgerinddragelse. Ved brugerundersøgelser måles tilfredsheden med de kommunale tilbud hos dem, der i det daglige benytter tilbuddene. Forældrenes svar vil blive brugt til at udvikle og forbedre kvaliteten i tilbuddene.

Tårnby Kommune har for første gang undersøgt forældrenes tilfredshed med deres børns skole, SFO eller klubtilbuddet for 4.- 6. klasse. Undersøgelsen fandt sted i oktober 2019 og blev gennemført blandt forældre til børn på kommunens 8 folkeskoler. 2.842 forældre har svaret, hvilket svarer til en svarprocent på 58,6%.

Resultaterne af forældretilfredshedsundersøgelsen er her offentliggjort i en hovedrapport for alle kommunens skoler, SFO'er og klubber, som viser den gennemsnitlige tilfredshed i kommunen.

Der er desuden udarbejdet en kommenteret kommunerapport, der peger på fokusområder. Både hvor kvaliteten kan udvikles, og hvor styrkerne og potentialerne kan findes.

Du kan se rapporterne om dit barns skole, SFO eller klub på skolens hjemmeside.

Brugerundersøgelse, kommenteret kommunerapport 2019

Brugerundersøgelse, Hovedrapport 2019

 

×

Cookie info