Udskriv

Tårnbys Skolevæsen

Tårnbys Skolevæsen

Vision for Tårnby Kommunes Skolevæsen

Politiske visioner i Tårnby - "Skolen til fremtiden"

En skole i Tårnby Kommune er en skole, der udvikler sig i overensstemmelse med udviklingen i det omliggende samfund. En skole, hvor hele skolens personale i samarbejde med forældrene og øvrige interessenter skaber læringsfællesskaber. Hvor alle elever udfordres optimalt, så eleverne trives, udvikles fagligt og socialt og bevarer lyst til læring gennem hele skoleforløbet.

For at fremme Folkeskolereformens overordnede mål, skal skolerne i Tårnby Kommune arbejde for, at alle elever lærer og trives optimalt i skolen ved at meningsfuld læringsmiljøer præger hele skoleforløbet.

Overleveringsplan  med vision 0-18 års området - tiltrådt juni 2017.

×

Cookie info