Udskriv

Studiepulje

Tårnby Kommunes Studiepulje

Studiepuljens formål er at yde støtte til unge fra 18 - 30 år med bopæl i Tårnby Kommune.
Målgruppen er unge der er optaget på erhvervsuddannelser, eux, gymnasiale ungdomsuddannelser, forberedende grunduddannelse - FGU, seminarer, universiteter og andre højere læreanstalter.

Studiepuljens bestyrelse består af fem medlemmer udpeget af Tårnby Kommunalbestyrelse.

Du kan ansøge om støtte én gang årligt. Ansøgningsperioden løber fra den 1. september til den 31. oktober. Legat fra Studiepuljen uddeles til de godkendte ansøgere primo november måned.

Krav til ansøgere

For at komme i betragtning til legat fra Studiepuljen, skal du opfylde Studiepuljens vedtægt om studiested, og du skal bo i Tårnby Kommune. Samtidig skal du opfylde nedenstående økonomiske krav:

  • Ved hjemmeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke overstige 325.000 kr.
  • Ved udeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke overstige 225.000 kr, dog gives der et tillæg på 15.000 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år.

Husstandsindkomsten består af den samlede indkomst i husstanden, dvs. at forældres, søskendes og samlevers indkomst bliver regnet med i husstandsindkomsten.

Hvis du er udeboende studerende har du enten egen bopæl eller c/o adresse hos en udlejer. Hvis udlejeren er et familiemedlem, kan du ikke komme i betragtning under reglerne som udeboende. I dette tilfælde vil du blive betragtet som værende hjemmeboende - dermed gælder reglerne om en husstandsindkomst på 325.000 kr. Vi gør opmærksom på, at oplysningerne på ansøgningsskemaet bliver kontrolleret hos Servicecentret.

Du skal vedlægge din årsopgørelse for det foregående år.

Der kan kun gives tilskud til studieophold i udlandet, hvis opholdet er en betingelse for gennemførelse af studiet.

Studiepuljens godkendelse af ansøgningsskemaerne

Når din ansøgning vurderes og afgøres, lægger Studiepuljen først og fremmest vægt på, om du er bosiddende i kommunen samt din husstandsindkomst.

Vejledning i udfyldning af ansøgningsskemaet

Det er vigtigt, at du udfylder skemaet grundigt således, at Studiepuljens bestyrelse har så mange oplysninger som muligt at vurdere din ansøgning ud fra.

Hvis du får et afslag er baseret på mangelfulde oplysninger, kan dette ikke rettes efterfølgende.

Det er også vigtigt, at du får dit uddannelsessted til at påtegne ansøgningen med underskrift og stempel, alternativt skal du vedlægge dokumentation fra skolen om, at du er optaget på studiet.

Det er ikke nødvendigt at vedlægge anbefalinger fra andre end det aktuelle studiested. Anbefalinger er i øvrigt kun nødvendige, hvis de beskriver indholdet af uddannelsen eller nødvendigheden af udlandsophold i forbindelse med studiet.

Kontakt

Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte :

Børne- og Kulturforvaltningen på telefon: 3247 1401.

×

Cookie info