Udskriv

Den specialiserede institution

Den specialiserede institution

Den Specialiserede Institution

DSI

Den specialiserede institution er en institution i Tårnby Kommune under Rådgivning og Forebyggelse for børn og unge fra 6-18 år med særlige udfordringer indenfor det socio-emotionelle (psyko-sociale)- og adfærdsmæssige felt. 

Målet for arbejdet i Den Specialiserede Institution er at børn og unge skal komme i en sund og positiv udvikling, så de kan mestre deres liv og indgå i de almene samfundsnormer.

Indsatsen og undervisningen er fleksibel og tilrettelægges efter det enkelte barns behov på baggrund af en anerkendende, nysgerrig og positiv tilgang.  Dagligdagen i de enkelte afdelinger er præget af nære positive relationer, struktur og forudsigelighed.

Ud fra en tankegang om at barnet /den unge er en del at et system med familie og netværk er et udvidet forældresamarbejde og en familiemæssig indsats en del af visitationen til Den specialiserede Institution. Dette kan være i form af et gruppeforløb, individuelle samtaler, familiesamtaler m.m. og tilrettelægges i tæt samarbejde med familien.

For at skabe tiltag der øger muligheden for inklusion og deltagelsesmuligheder i nærmiljøet for børn og unge, arbejdes der tæt sammen med almenområdet. Udslusning fra Den specialiserede institution vil ske i tæt samarbejde med forældre og ny institution/skole.

Arbejdet i Den Specialiserede Institution varetages i et tværfagligt samarbejde mellem pædagoger og lærere og i tæt samarbejde med medarbejdere, psykologer, talehøre-lærere og unge team fra Rådgivning og Forebyggelse.

Ansøgning om visitation til Den specialiserede Institution sker i samarbejde mellem forældre, institutions- leder, medarbejder fra Rådgivning og Forebyggelse og / eller Familieafdelingen.

Adresse pr. 12/3 2019 er Brønderslev Alle 25, 2770 Kastrup  tlf. 3076 0363

Kontaktoplysninger DSI:

Fremover hedder:

Heldagsinstitutionen  - Indskolingen  - konst. afdelingsleder Mark Wawerek tlf. 3076 0377

Medvind - Mellemtrinnet, afdelingsleder  Rasmus Rossing tlf. 2034 8755

Heltidsklassen - Udskolingen, afdelingsleder  Rasmus Rossing tlf. 2034 8755

Leder: Dorthe Bøggild 3076 0370

 

×

Cookie info