Udskriv

Den specialiserede institution

Den specialiserede institution

Den Specialiserede Institution

Heldagsinstitutionen, Heltidsklassen, Medvind

Den specialiserede institution er en institution i Tårnby Kommune under Rådgivning og Forebyggelse for børn og unge fra 6-18 år med særlige udfordringer indenfor det socio-emotionelle (psyko-sociale)- og adfærdsmæssige felt. Institutionen er en specialpædagogisk institution/skole fordelt på tre afdelinger beliggende på tre forskellige matrikler.

Der er glidende overgange mellem de tre afdelinger i forhold til børnenes/ de unges alder og behov.

Målet for arbejdet i Den Specialiserede Institution er at børn og unge skal komme i en sund og positiv udvikling, så de kan mestre deres liv og indgå i de almene samfundsnormer.

Indsatsen og undervisningen er fleksibel og tilrettelægges efter det enkelte barns behov på baggrund af en anerkendende, nysgerrig og positiv tilgang.  Dagligdagen i de enkelte afdelinger er præget af nære positive relationer, struktur og forudsigelighed.

Ud fra en tankegang om at barnet /den unge er en del at et system med familie og netværk er et udvidet forældresamarbejde og en familiemæssig indsats en del af visitationen til Den specialiserede Institution. Dette kan være i form af et gruppeforløb, individuelle samtaler, familiesamtaler m.m. og tilrettelægges i tæt samarbejde med familien.

For at skabe tiltag der øger muligheden for inklusion og deltagelsesmuligheder i nærmiljøet for børn og unge, arbejdes der tæt sammen med almenområdet. Udslusning fra Den specialiserede institution vil ske i tæt samarbejde med forældre og ny institution/skole.

Arbejdet i Den Specialiserede Institution varetages i et tværfagligt samarbejde mellem pædagoger og lærere og i tæt samarbejde med medarbejdere, psykologer, talehøre-lærere og unge team fra Rådgivning og Forebyggelse.

Ansøgning om visitation til Den specialiserede Institution sker i samarbejde mellem forældre, institutions- leder, medarbejder fra Rådgivning og Forebyggelse og / eller Familieafdelingen.

Heldagsinstitutionen - Saltværksvej 58,  tlf. 3251 1158

Medvind- Randkløve Allé   tlf. 3247 1417

Heltidsklassen- Beliggende på  Nordregårdsskolen, Indgang fra Følfodvej 47 (inde i gården),  tlf. 3076 0363

 

 

×

Cookie info