Udskriv

Fælles Rådgivende Organ - FRO

Fælles Rådgivende Organ består af formanden for Børne- og Skoleudvalget og formændene for de enkelte skolebestyrelser.
Formanden for Børne- og Skoleudvalget er formand for Fælles Rådgivende Organ.
Formanden for Fælles Rådgivende Organ afgør om punkter kan optages til behandling på dagsordenen.
Formanden kan indbyde andre til at deltage i hele dagsordenen eller dele heraf.
Formanden indkalder det Fælles Rådgivende Organ til møder mindst 2 gange årligt, eller når formanden i øvrigt skønner, der er behov herfor.

Referater fra møde i Fælles Rådgivende organ

 9.11.2017

21.9.2017

9.3.2017

×

Cookie info