Udskriv

Skolebestyrelser

Skolebestyrelser

Skolebestyrelsernes repræsentanter og opgaver.

Skolebestyrelserne består af 7 forældrevalgte repræsentanter, 2 repræsentanter for skolens medarbejdere samt 2 repræsentanter for eleverne. Endvidere kan 1 af Kommunalbestyrelsens medlemmer deltage i Skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsens formand bliver valgt blandt de forældrevalgte repræsentanter.

Skolens leder og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i møderne uden stemmeret. Forældrerepræsentanterne vælges for en 4-årig periode, mens de øvrige repræsentanter vælges for 1 år.

Skolebestyrelsens opgaver er blandt andet at føre tilsyn med skolens virksomhed, godkende budgettet inden for de af Kommunalbestyrelsen afstukne rammer. Godkende undervisningsmidlerne samt at fremme skole/hjem samarbejdet.

Skolebestyrelsen varetager disse opgaver ved at fastsætte principper for hele skolens virksomhed, inden for de rammer Kommunalbestyrelsen har fastlagt.

Der afholdes valg til skolebestyrelser i maj i Kommunalbestyrelsens 1. valgår med virkning pr. 1.8.

×

Cookie info