Udskriv

Elevers brug af IT

computer med æble

Skolernes retningslinjer for elevernes anvendelse af IT. For at sikre, at it-miljøet benyttes på en hensigtsmæssig måde, er der vedtaget et sæt retningslinjer for brugen af det. Disse er beskrevet nedenfor.

Skolens it-miljø

It-miljøet (dvs. skolens computere, printere, netværk og andet udstyr) på skolerne i Tårnby Kommune er en del af det almindelige undervisningstilbud.

It-miljøet er beregnet til undervisningsformål og må kun benyttes i forbindelse med opgaver, som er en naturlig del af din skolegang.

Som elev har du adgang til det lokale netværk og en række programmer, som må benyttes til skolearbejdet. Du har også fri adgang til internettet, samt mulighed for at kommunikere med andre via e-mail.

Når du kommunikerer på nettet er det vigtigt at udvise god net etik. Det betyder, at du behandler andre mennesker på nettet, deres indlæg, samt selve nettet med respekt. Sørg for eksempel for at du kan stå ved dine indlæg og at disse indlæg kan læses af andre.

For at sikre, at it-miljøet benyttes på en hensigtsmæssig måde, er der vedtaget et sæt retningslinjer for brugen af det. Disse er beskrevet nedenfor og dem skal du kende til.

Her er de vigtigste retningslinjer forklaret for dig:

Alle elever på skolen har et personligt brugernavn samt en personlig kode Uni-login. Brugernavnet giver adgang til skolens computere, internet, ElevIntra, nationale test med videre.

 • Adgangskoden til netværket er personlig, og må derfor aldrig videregives til andre.
 • Får du mistanke om at din personlige kode kendes af andre, skal du omgående rette henvendelse til PLC eller din skoles administration.
 • Det er forbudt at anvende andres brugernavn og adgangskoder.
 • Du skal huske at logge af eller slukke computeren hver gang du forlader en computer.

Det forventes at du:

 • Beskytter og hemmeligholder din adgangskode.
 • Udviser respekt over for udstyr og andre elever.
 • Undlader at misbruge netværket.

Dit eget IT - udstyr

Hvis du som elev medbringer dit eget IT udstyr, f.eks. din egen computer, mobiltelefon, tablet eller printer, har du mulighed for at logge på skolens netværk. Der henvises til "Retningslinjer for elevers brug af egne IT enheder":

Hvis elever medbringer egne enheder gælder følgende:

 • Elevers medbringelse af egne it-enheder sker på eget ansvar. Skolen har ikke nogen erstatningspligt over vor medbragt udstyr, der bliver stjålet eller ødelagt i skoletiden.
 • Skolen kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på vej til skole, i undervisningen eller i frikvarteret.
 • Elevers brug af egne it-enheder skal til enhver tid respektere begrænsninger i brugen af enhederne, som følger af skolens ordensregler samt skolens retningslinjer for brug af printere og andet udstyr.

Overtrædelse af ovenstående retningslinjer vil kunne medføre:

 • Fratagelse af adgangsret til skolens IT- udstyr.
 • Erstatningskrav anvendelse af bekendtgørelsen for god orden i Folkeskolen
 • Ved grove overtrædelser forbeholder Tårnby Kommune sig ret til politianmeldelse.

Logning:

Tårnby Kommune forbeholder sig ret til at overvåge al trafik på skolens netværk.

Tårnby Kommune foretager logning for at kunne følge nettets driftstilstand, og for at kunne verificere (påvise), hvem der benytter nettet i forbindelse med brug af kommunens computere.

Logningen er anmeldt til Datatilsynet

Der foretages logning af netværkstrafik ved:

 • Elevers søgninger på nettet og e-mails.
 • Skriftlige prøver.
 • Besøg på hjemmesider via Internettet i undervisningen og i pauser.
 • Downloading af filer til skolernes computere.
 • Brug af e-post.

Hvem kan anmode om et udskrift af logningen:

Børne- og Kulturforvaltningen, v/Forvaltningschefen kan alene anmode om udskrift af loggen.

Logningen er i overensstemmelse med Datatilsynets regler.

Henvisning:

 • It-strategi for Tårnby Kommune, 0-18-årsområdet
 • IT- Sikkerhedsregler-Overordnede regler for behandling af elektroniske data i Tårnby Kommune. 
 • Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 697.

Besluttet i Børne- og Skoleudvalget den 12.3.2016

Hent dokumentet med IT- anvendelsespolitik for elever i Tårnby Kommunes Skolevæsen her

×

Cookie info