Udskriv

Indskrivning til 0. klasse

Digital indskrivning til 0. klasse 2017-2018

Skal dit barn starte i skole?

Digital indskrivning til 0. klasse.

Digital indskrivning er obligatorisk, og foregår i uge 45-46. Du skal indskrive dit børn digitalt via Borger.dk   i uge 45-46. Indskrivningen kræver NemID.

Ved spørgsmål omkring samtykkeerklæring bedes du venligst kontakte distriktsskolen.

Informationsmøde for skolestart og digitalindskrivning

Familier til børn, der bliver undervisningspligtige til næste år, modtager i oktober en indbydelse til informationsmøde. Informationsmødet foregår på dit barns distriksskole. Der sendes indbydelse til forældrene om dette, samt  orientering i informationsannonce i lokalaviserne om, hvornår mødet holdes.  På mødet vil der blandt andet være generel information om 0. klasserne samt vejledning i, hvordan man indskriver sit barn digitalt.

Ansøgning om skoleudsættelse

Ønsker du at søge om skoleudsættelse for dit barn, skal du søge via den digitale indskrivning og i samarbejde med børnehaverne udfylde et skema om skoleudsættelse, som skal sendes til Børne- og Kulturforvaltningen.

Opskrivning til fritidsinstitution

Børn, der går i børnehave i kommunen, bliver automatisk tilbudt en SFO-plads.

Fraskilte forældre

Er du fraskilt og har du og barnets anden forældre delt forældremyndigheden, kan I selv vælge hvilken adresse, der skal være gældende ved optagelse af barnet i folkeskolen.

Det er en forudsætning, at barnet opholder sig lige meget hos hver af forældrene, og at der kan forelægges dokumentation for aftale om fælles forældremyndighed. Henvendelse skal ske til barnets tildelte distriktsskolen, hvis I ønsker at barnet skal skifte til den anden forælders distriktsskole.

×

Cookie info