Udskriv

Indskrivning til 0. klasse

Indskrivning til 0. klasse

Digital indskrivning til 0.klasse. I Tårnby Kommune er der 7 folkeskoler samt Tårnby Kommunes specialklassecenter. De enkelte skoler er nærmere beskrevet under folkeskoler. Tårnby Kommunes 10. klassescenter er på Ungdomsskolen.

Geografisk er kommunen inddelt i 7 skoledistrikter.

Skolevalg

 

Hvis man ønsker sit barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, kan det lade sig gøre, hvis der er plads på den ønskede skole. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at en skole ikke må optage flere elever fra andre skolers distrikter, når der i gennemsnit er 24 eller flere elever pr. klasse på det pågældende klassetrin.

Ved optagelse på anden skole end distriktsskolen gælder følgende optagelseskriterier i prioriteret rækkefølge:

1. Søskende kriteriet: Børn fra familier, der allerede har børn gående på den ønskede skole, optages først

2. Afstandskriteriet: Børn, der bor tættest på den ansøgte skole, optages først.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at give dispensation til, at børn fra følgende veje i Løjtegårdsskolens  distrikt: Dortheasmindevej, Fægårdsvej, Kalvebodvej 30, Rytterstien, Skelgårdsstræde, Tømmerupvej fra nr. 62 og 77, Ullerupstræde og Viberupstræde kan optages på Skelgårdsskolen, hvis man ønsker det, uanset at elevtalsgrænsen på 24 elever er nået.

Fraskilte forældre, der har aftalt at dele forældremyndigheden, kan selv vælge hvilken adresse, der skal være gældende ved optagelse af barnet i folkeskolen. Det er en forudsætning, at barnet opholder sig lige meget hos hver af forældrene, og at der kan forelægges dokumentation for aftale om fælles forældremyndighed.

Optagelse i privatskole

Hvis I har besluttet, at jeres barn skal indskrives i privatskole, bedes I meddele det til Børne- og Kulturforvaltningen.

Flytning til anden kommune

I forbindelse med flytning til anden kommune har en elev i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 641 af 28. juli 1993 krav på at fortsætte skolegangen i sin nuværende klasse i Tårnby Kommune, hvis man ønsker at undgå et skoleskift. Det er dog en forudsætning, at elevens fortsatte skolegang ikke medfører oprettelse af en ekstra klasse.

×

Cookie info