Udskriv

Blå Base – Blå Oplevelser

Blå Base – Blå Oplevelser

Den Blå Base drives af Tårnby kommunes Naturskole og findes i Kastrup Lystbådehavn.

Den Blå Base udgøres af et mastehus (med maritimt naturformidlingsudstyr) og en flydebro med et åbent hyttefad/ kigge- og rørebassin. Alt i alt fælles faciliteter, der bygger bro mellem kultur - fritid - familieliv - skole og daginstitution.

Målet med den Blå Base er, at skabe "blå oplevelser" ved havn, kyst og hav for kommunens mange forskellige grupper af borgere.

Via et hav af forskellige aktiviteter skal den Blå Base styrke gæsternes kendskab til det "blå friluftsliv". Aktiviteterne vil være henvendt til grupper fra fx dagplejen, vuggestuer, børnehaver, SFO'er og skoler.

Dagplejere, pædagoger og lærere, der er ansat i Tårnby Kommune kan få adgang til udstyret i huset ved, at deltage i et 2-timers sikkerheds- og introduktionskursus.

Idé - en bouillonterning af havbiologi for de yngste børn

Man kan ikke begynde for tidligt med at grundlægge børns interesse for vand og livet i vand. Ideen med kigge- og rørebassinet er, at give de alleryngste en sikker mulighed at stifte bekendtskab med krabber, fisk, rejer, tangplanter og andet spændende fra havet. Måske endda selv at få en tur i baljen... for siden hurtigt at blive reddet af Mor eller Far.

Ønsket om at vise havets dyreliv på en enkel måde opfyldes til fulde ved denne model. "Akvariet" er driftssikkert og passer sig selv, hvad angår vandudskiftning, iltning, temperatur og næring.

En del af Naturskolens strukturerede formidlingsforløb begynder typisk med at studere livet i hyttefadet, hvorefter deltagerne selv går på fangst eller iagttagelse ved strand og havnens moler. Eventuel fangst kan sættes ud i hyttefadet.

Flydebroen med det åbne hyttefad er åbent for alle hele døgnet.

Fritidsfiskende naboer i havne er flinke til løbende at sætte spændende bifangster i hyttefadet. Flydebroen er i det hele taget en god platform for nyt liv i havnen og godt naboskab med fritidsfiskere og andre naboer med båd eller jolle. Mange er glade for at også de alleryngste tidligt får gode oplevelser i havnen.

Alt i alt fælles faciliteter, der bygger bro mellem kultur - fritid - familieliv - skole og daginstitution og et værdigt bidrag til at øge havnens rekreative værdi. 

×

Cookie info