Sundhedstilbud

Tårnby Kommune har mange forskellige sundhedstilbud. Sundhedscenter Tårnby står for en stor del af dem. Læs mere om dem.

  • Få gratis råd om vægt, motion og rygestop.

  • Tilmeld dig gratis kurser i rygestop på hold og få værdifuld vejledning og støtte til at stoppe med at brug af tobak.   

  • Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til borgere over 75 år, som ikke i forvejen modtager personlig pleje og praktisk hjælp eller bor i plejebolig.

  • "Styrk din sundhed" er et tilbud til unge med overvægt og deres familier.

  • SundhedsCenter Tårnby afholder gratis foredrag om sundhedsmæssige emner.