Sundhedspleje

  • Vi tilbyder råd og vejledning til jer som bor i Tårnby Kommune.

  • Vores sundhedsplejersker laver sundhedsundersøgelser på skolerne, holder samtaler og underviser klassetrin i sundhedspædagogiske emner.

  • Få hjælp hos vores vægttabsklinik, så dit barn og jeres familie kan forbedre jeres sundhed og spisevaner.