Kommunal tandpleje

  • Tandplejen inviterer dig og dit barn til det første besøg på tandklinikken, når dit barn er omkring 2 år. Herefter indkalder vi regelmæssigt og efter behov.

  • Du kan bestille og ændre tider hos Tandplejen via vores bookingsystem.

  • Hos Tandreguleringen kan dit barn få rettet sine tænder, hvis der er problemer med tandstillingen eller risiko for skader.

  • Hvis du ikke har mulighed for at bruge en privatpraktiserende tandlæge, kan du søge tilbuddet om at blive tilmeldt Omsorgstandplejen.

  • Specialtandplejen er for borgere med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne samt psykiatriske patienter, som ikke kan komme til praktiserende tandlæge eller gøre brug af det kommunale tilbud om omsorgstandpleje. Disse borgere kan blive visiteret til specialtandplejeordningen.