Hjælp i hverdagen

  • Du kan få en BPA-ordning, når du er over 18 år, din funktionsevne er nedsat fysisk eller psykisk og du kan fungere som arbejdsgiver eller leder.

  • Hvis du har brug for støtte i hverdagen til personlig pleje eller praktisk hjælp, kan du søge om hjemmehjælp.

  • Søg om tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer. Nogle hjælpemidler kan du få udleveret af SundhedsCenter Tårnby.

  • Flexhandicap er et tilbud om kørsel til dig, der er svært bevægelseshæmmet, blind eller svagsynet.

  • Er du mellem 12 og 67 år, og er din funktionsevne nedsat fysisk eller psykisk, kan du søge om en ledsageordning.

  • Få hjælp i dit eget hjem, når du ikke selv kan klare din hverdag.

  • Søg om en kontaktperson, hvis du er døvblind eller har en sindslidelse.

  • Hvis du har en varigt nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til at få dækket dine merudgifter.

  • Er du veteran eller pårørende til en tidligere udsendt, er veterankoordinatoren din indgang til os.

  • Er du folkepensionist og bor du i Tårnby Kommune? Hvis ja, kan du søge om en gratis røgalarm.