Botilbud

  • Få hjælp i dit eget hjem eller få en plads på et botilbud, hvis du er handicappet eller har en psykisk lidelse.

  • For at få plads på et herberg eller forsorgshjem, er der nogle kriterier du skal opfylde.