Udskriv

Ungdomstandpleje 16-17 år

Ungdomstandpleje 16-17 år

Kommunens tilbud om gratis tandpleje fortsætter til du bliver 18 år.

Dit barn bliver regelmæssig indkaldt til undersøgelse, forebyggelse og behandling på tandklinikken.

Tandpleje på kommunens tandklik er gratis, frem til dit barn fylder 18 år.

Hvor ofte dit barn bliver indkaldt til undersøgelse og behandling kan variere

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der går 12-24 måneder mellem de regelmæssige undersøgelser, hvis der ikke er behov for mere. Ved behov lægges kontrolbesøg ind af f.eks. udvikling af tandstilling, caries o.l. Denne vurdering tages ud fra patienternes behov ved det seneste undersøgelsesbesøg.

Tandplejen forventer et samarbejde med dig som forældre, og går derfor ud fra, at du kontakter Tandplejen, hvis du oplever ændringer i dit barns mundhygiejne, tandstilling mm.

Du kan læse mere om Sundhedsstyrelsens retningslinjer her, som gælder hele befolkningen altså såvel børn og voksne

Indkaldelse sker via dit og dit barns Digitale post. I skal logge på med jeres NemID.

Vi opfordrer dig til at gå med dit barn til undersøgelse/behandling på tandklinikken.

Ved at inddrage dig i langt større grad kan vi opnå:

  • et godt samarbejde
  • større tryghed for dit barn
  • effektiv støtte til dit barn med den daglige mundhygiejne
  • god tandsundhed for dit barn, så der er mindre risiko for, at der udvikles tandsygdomme.
  • hurtigere behandling, hvis en behandling kræver dit samtykke

I god tid inden dit barn fylder 18 år, bliver barnet indkaldt til en "slut-undersøgelse". Hvis I allerede ved, hvilken privat tandlæge dit barn skal have ved det fyldte 18 år, kan det være en god ide at meddele dette til Tandplejen, samt at give samtykke til, at Tandplejen må udlevere journalmateriale til den nye privat tandlæge, hvis denne og I ønsker dette.

Hvis du ønsker at benytte en privat tandlæge skal du give besked til Tandplejens kontor, Amager Landevej 67-69, 2770 Kastrup, telefon 32 50 75 18, så der kan indgås en skriftlig aftale. Tandplejen betaler 100 % frem til dit barn fylder 18 år.

Hvis dit barn er i gang med en behandling/tandregulering, skal denne behandling færdiggøres, før der kan vælge privat tandlæge.

Der gøres opmærksom på, at evt. tandbehandling hos den nye tandlæge først kan finde sted, når der er sket skriftlig overførsel fra den kommunale tandpleje til den private tandlæge.

Vi glæder os til at se dig på tandklinikken.

 

VIGTIG information vedr. den kollektive ulykkesforsikring 

Kommunerne har fra 2013 ikke længere tegnet kollektive ulykkesforsikringer for børn i kommunale tilbud og folkeskoler.

Indenrigs- og Socialministeriet har truffet afgørelse om, at tegning af kollektiv ulykkesforsikring for børn i kommunale tilbud og folkeskoler ikke er lovlig jf. Kommunalfuldmagten. Derfor har Tårnby kommune opsagt forsikringerne for børn i skoler, SFO og Ungdomsskolen med virkning fra udgangen af december 2012.

Vi anbefaler derfor alle til at tegne en privat ulykkesforsikring som også dækker tandskader.

Tilbage til Tandpleje - forside

×

Cookie info