Udskriv

Ungdomstandpleje 16-17 år

Ungdomstandpleje 16-17 år

Kommunens tilbud om gratis tandpleje fortsætter til du bliver 18 år.

Indkaldelse til undersøgelse og behandling sker via digital post. Du skal logge på med din NemID.

Du har mulighed for at:

  • fortsætte på tandklinikken
  • vælge at gå hos en privat tandlæge

Hvis du fortsætter hos os som hidtil, skal du intet foretage dig.

Du vil blive behandlet i den kommunale Tandpleje som hidtil, også selv om du skifter skole, gymnasium eller lignende.

Hvis du vælger at gå til privat tandlæge, skal du kontakte Tandplejens kontor, Amager Landevej 67-69, 2770 Kastrup, telefon 3250 7518. Vi skal have skriftlig besked om, hvilken tandlæge du har valgt, så vi kan sende røntgenbilleder og journaloplysninger til din nye tandlæge.

Der gøres opmærksom på, at evt. tandbehandling hos den nye tandlæge først kan finde sted, når der er sket skriftlig overførsel fra den kommunale tandpleje til den private tandlæge.

Hvis du er i gang med en behandling/tandregulering, skal denne behandling færdiggøres, før du kan vælge privat tandlæge.

Vi glæder os til at se dig på tandklinikken.

 

VIGTIG information vedr. den kollektive ulykkesforsikring 

Kommunerne har fra 2013 ikke længere tegnet kollektive ulykkesforsikringer for børn i kommunale tilbud og folkeskoler.

Indenrigs- og Socialministeriet har truffet afgørelse om, at tegning af kollektiv ulykkesforsikring for børn i kommunale tilbud og folkeskoler ikke er lovlig jf. Kommunalfuldmagten. Derfor har Tårnby kommune opsagt forsikringerne for børn i skoler, SFO og Ungdomsskolen med virkning fra udgangen af december 2012.

Vi anbefaler derfor alle til at tegne en privat ulykkesforsikring som også dækker tandskader.

Tilbage til Tandpleje - forside

×

Cookie info