Udskriv

Specialtandplejen

Specialtandplejen

Specialtandplejen er et tilbud til dig, der er sindslidende eller psykisk udviklingshæmmede. Det kræver dog, at du er godkendt (visiteret) til tilbuddet.

Hvis du ikke kan behandles i den kommunale tandpleje, omsorgstandpleje eller privat praksis, kan din tandlæge henvise dig til specialtandplejen.

Visitationen (godkendelsen) til specialtandplejen bedømmes ud fra din evne og mulighed for at benytte øvrige tandplejetilbud. Visitationen bliver taget af en fagperson der jævnligt har kontakt og kendskab til din funktionsnedsættelse.

Bor eller opholder du dig i en kommunal eller regional boligform (fx ældrebolig), kan du blive henvist af den ansvarlige pædagogiske eller sygeplejefaglige leder ved botilbuddet.

Er du indlagt på eller tilknyttet psykiatriske hospitalsafdelinger herunder distriktspsykiatriske ordninger, kan du henvises direkte til specialtandplejen.

Når man bliver henvist til specialtandplejen, vurderes det tandlægefagligt om du kan blive tilgodeset på et mindre specialiseret niveau (fx omsorgstandplejen).

Behandlingen foregår i Specialtandplejen, Bank-Mikkelsens Vej 3, 2820 Gentofte.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter den årlige betalingstakst, som kommunalbestyrelsen kan afkræve patienten. Den årlige egenbetaling er i 2018 maks. 1.935kr.

Tårnby kommunale tandpleje sender to gange årligt en faktura og girokort til dig. På fakturaen vil der stå, hvilken tandbehandling du har fået.

Tilbuddet er gratis for børn og unge under 18 år.

Vi vurderer løbende, om du kan behandles i omsorgstandplejen eller i specialtandplejen.

Hvis du ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte Tandplejens kontor, Amager Landevej 67-69, 2770 Kastrup, telefon 32 50 75 18.

Tilbage til Tandpleje - forside

×

Cookie info