Udskriv

Småbørnstandpleje 0-5 år

Småbørnstandpleje 0-5 år

Vi inviterer dig og dit barn til det første besøg på tandklinikken, når dit barn er omkring 2 år. Herefter indkalder vi regelmæssigt og efter behov.

Dit barns tandsundhed er afgørende for, hvor tit vi indkalder til undersøgelse

Indkaldelse til undersøgelse og behandling sker via digital post. Du skal logge på med din NemID.

Tandpleje på kommunens klinik er gratis, og der er frit valg mellem vores tandlæger.

Hvor ofte dit barn bliver indkaldt til undersøgelse og behandling kan variere

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der går 12-24 måneder mellem de regelmæssige undersøgelser, hvis der ikke er behov for mere. Ved behov lægges kontrolbesøg ind af f.eks. udvikling af tandstilling, caries o.l. Denne vurdering tages ud fra patienternes behov ved det seneste undersøgelsesbesøg.

Tandplejen forventer et samarbejde med dig som forældre, og går derfor ud fra, at du kontakter Tandplejen, hvis du oplever ændringer i dit barns mundhygiejne, tandstilling mm.

Du kan læse mere om Sundhedsstyrelsens retningslinjer her, som gælder hele befolkningen altså såvel børn og voksne

Hvis du ønsker at benytte en privat tandlæge i stedet for, skal du selv betale 35 %. Der skal dog først gives besked til Tandplejens kontor, Amager Landevej 67-69, 2770 Kastrup, telefon 32 50 75 18, så der kan indgås en skriftlig aftale.

Hvis dit barn er i gang med en behandling/tandregulering, skal denne behandling færdiggøres, før der kan vælge privat tandlæge.

Der gøres opmærksom på, at evt. tandbehandling hos den nye tandlæge først kan finde sted, når der er sket skriftlig overførsel fra den kommunale tandpleje til den private tandlæge.

Vi glæder os til at se jer på tandklinikken.

VIGTIG information vedr. den kollektive ulykkesforsikring

Kommunerne har fra 2013 ikke længere tegnet kollektive ulykkesforsikringer for børn i kommunale tilbud og folkeskoler.

Indenrigs- og Socialministeriet har truffet afgørelse om, at tegning af kollektiv ulykkesforsikring for børn i kommunale tilbud og folkeskoler ikke er lovlig jf. Kommunalfuldmagten. Derfor har Tårnby kommune opsagt forsikringerne for børn i skoler, SFO og Ungdomsskolen med virkning fra udgangen af december 2012. 

Vi anbefaler derfor alle til at tegne en privat ulykkesforsikring som også dækker tandskader.

Tilbage til Tandpleje - forside

×

Cookie info