Udskriv

Skoletandpleje 6-15 år

Skoletandpleje 6-15 år

Dit barns tandsundhed er afgørende for, hvor tit vi indkalder til undersøgelse.

Dit barn bliver regelmæssig indkaldt til undersøgelse, forebyggelse og behandling på tandklinikken.

Hvor ofte dit barn bliver indkaldt til undersøgelse og behandling kan variere

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der går 12-24 måneder mellem de regelmæssige undersøgelser, hvis der ikke er behov for mere. Ved behov lægges kontrolbesøg ind af f.eks. udvikling af tandstilling, caries o.l. Denne vurdering tages ud fra patienternes behov ved det seneste undersøgelsesbesøg.

Tandplejen forventer et samarbejde med dig som forældre, og går derfor ud fra, at du kontakter Tandplejen, hvis du oplever ændringer i dit barns mundhygiejne, tandstilling mm.

Du kan læse mere om Sundhedsstyrelsens retningslinjer her, som gælder hele befolkningen altså såvel børn og voksne

Indkaldelse sker via Digital post. Du skal logge på med din NemID.

Tandpleje på kommunens tandklik er gratis, og der er frit valg mellem vores tandlæger.

Hvis du ønsker at benytte en privat tandlæge i stedet for, skal du selv betale 35 %. Der skal dog først gives besked til Tandplejens kontor, Amager Landevej 67-69, 2770 Kastrup, telefon 32 50 75 18, så der kan indgås en skriftlig aftale.

Hvis dit barn er i gang med en behandling/tandregulering, skal denne behandling færdiggøres, før der kan vælge privat tandlæge.

Der gøres opmærksom på, at evt. tandbehandling hos den nye tandlæge først kan finde sted, når der er sket skriftlig overførsel fra den kommunale tandpleje til den private tandlæge.

Vi opfordrer dig til at gå med dit barn til undersøgelse/behandling på tandklinikken.

Ved at inddrage dig i langt større grad kan vi opnå:

  • et godt samarbejde
  • større tryghed for dit barn
  • effektiv støtte til dit barn med den daglige mundhygiejne
  • god tandsundhed for dit barn, så der er mindre risiko for, at der udvikles tandsygdomme.
  • hurtigere behandling, hvis en behandling kræver dit samtykke

Vi glæder os til at se jer på tandklinikken. 

VIGTIG information vedr. den kollektive ulykkesforsikring

Kommunerne har fra 2013 ikke længere tegnet kollektive ulykkesforsikringer for børn i kommunale tilbud og folkeskoler.

Indenrigs- og Socialministeriet har truffet afgørelse om, at tegning af kollektiv ulykkesforsikring for børn i kommunale tilbud og folkeskoler ikke er lovlig jf. Kommunalfuldmagten. Derfor har Tårnby kommune opsagt forsikringerne for børn i skoler, SFO og Ungdomsskolen med virkning fra udgangen af december 2012.

Vi anbefaler derfor alle til at tegne en privat ulykkesforsikring som også dækker tandskader. 

Tilbage til Tandpleje - forside

×

Cookie info