Udskriv

Tandplejen

Tandplejen Tlf.32507518

Velkommen til Tårnby kommunale tandpleje.
Vores mål er at levere en sundhedsfremmende tandpleje af høj kvalitet, hvor du selv er med til at tage ansvaret for at bevare et sundt tandsæt.


Vi ønsker at være kendt for

  •  faglig dygtighed
  •  god service
  •  særlig tandplejeindsats for de svageste børn, unge og ældre
  •  forebyggelse frem for behandling, når det er muligt
  •  effektiv og ansvarlig løsning af opgaverne
  •  altid at sætte dig i centrum
  •  en fagligt spændende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, der tiltrækker og fastholder gode medarbejdere.

Hvilke behov dækker ydelsen

Tårnby kommune har ansvaret for børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje.

Tandplejen sikrer at alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen har adgang til vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje. Som alternativt til det kommunale tandplejetilbud, kan man vælge at modtage børne- og ungdomstandplejen i privat tandlægepraksis. På grund af en lovændring fra den 1. januar 2018 vil der være frit valg for alle unge under 18 år, hvor de 16-17 årige har det uden egenbetaling, har de 0-15 årige en egenbetaling på 35% af udgifterne, såfremt de benytter sig af en privat praksis.

Kommunerne skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Kvalitetsstandard

Tandplejens kvalitetsstandard kan læses via dette link: /borger/sundhed-og-forebyggelse/arbejdsmarkeds-og-sundhedsforvaltningens-kvalitetsstandarder

×

Cookie info