Udskriv

Vederlagsfri fysioterapi


Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er som udgangspunkt målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 er ordningen udvidet, således at den også omfatter personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom jf. Diagnoselisten i Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi 2008.

Hvem kan modtage træning?
Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier.

Vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap
Du har et svært fysisk handicap
Din tilstand er varig
Du har en diagnose, som er opfattet af diagnoselisten

Vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom
Du har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom
Din tilstand er varig
Du har en diagnose, som på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom
Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale

For yderligere information om kriterierne henvises til Sundhedsstyrelsens Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi

Hvor foregår træningen?
Den vederlagsfri fysioterapi foregår i Tårnby Kommune hos privatpraktiserende fysioterapeuter efter eget valg og henvisning fra egen læge.

Hvad er formålet?
Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Mere information om vederlagsfri fysioterapi
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte SundhedsCenter Tårnby, tlf.: 3247 0077.

×

Cookie info