Udskriv

Pleje- og daghjem

 

Vedligeholdelsestræning på pleje- og daghjem 
Her kan du læse om Tårnby Kommunes tilbud om vedligeholdelsestræning til dig, der bor på plejehjem, har midlertidigt ophold på plejehjem eller kommer i Tårnby Kommunes daghjem.

Hvem kan modtage træning? 
Alle beboere på plejehjemmet og daghjemsgæster kan, hvis de har behov for det og er motiveret, modtage vedligeholdelsestræning.

Hvordan sker kontakten?
Når fysioterapien bliver orienteret om, at du er flyttet ind , tager de kontakt til dig med henblik på undersøgelse og vurdering af dit fysiske funktionsniveau. Hvis du, dine pårørende eller din kontaktperson på pleje- eller daghjemmet mener, du har ændret eller øget behov for vedligeholdelsestræning, kan de også rette henvendelse til fysioterapien på plejehjemmet. Efter fysioterapien har modtaget en henvendelse, tager en terapeut kontakt til dig for at lave en undersøgelse og vurdering.

Træningen
Fysioterapeuten foretager en undersøgelse og vurdering af dit træningspotentiale og i samråd med dig planlægger I det videre forløb samt sætter mål for indsatsen. Træningen er rettet mod funktioner og dagligdags aktiviteter og tager udgangspunkt i de konkrete mål.
I de fleste tilfælde vil forløbet være en blanding af individuel træning og holdtræning på mindre hold. Vi forventer, at du så vidt muligt deltager aktivt i træningen og udfører eventuelle hjemmeøvelser.

Hvor foregår træningen?
Vedligeholdelsestræningen kan foregå i fysioterapien på plejehjemmet, på fællesarealerne inde såvel som ude eller i din egen bolig. Det er ergo- og fysioterapeuter samt træningsassistenter, der står for træningen.

Vedligeholdelsestræning kan også foregå ved plejepersonalet på afdelingerne eller i daghjemmet og være dans, gymnastik, gåture, wii-spil og lignende fysiske aktiviteter alt efter hvilke faciliteter og tilbud pleje- og daghjemmet har.
 
 
Mere information om vedligeholdelsestræning
Har du spørgsmål vedrørende vedligeholdelsestræning, er du velkommen til at kontakte SundhedsCenter Tårnby, tlf.: 3247 0070 eller fysioterapien på plejehjemmet.

×

Cookie info