Udskriv

Nærgymnastik

Naergymnastik

Et tidsbegrænset motionstilbud med vedligeholdende træning til mindre friske ældre, der ikke ellers ville være aktive. Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Forløb

Nærgymnastik er et tilbud om motion til mindre friske ældre borgere, som hjælper borgeren til fortsat at kunne klare dagligdagens opgaver, og give større fysisk og mentalt overskud i hverdagen. Det varer en time og efterfølgende er der mulighed for hyggeligt samvær evt. med sundhedsrelevante oplæg. Der er 10-12 deltagere på hvert hold, løbende opskrivning til holdene og nye indtag hvert halve år. En fysioterapeut står for træningen.

Målgruppe

Ældre borgere, der ikke kan benytte de gængse motionstilbud i klubber, fitnesscentre og aftenskoleregi.

Nærgymnastik er et tilbud til ælde borgere, der af en eller flere årsager ikke kan benytte tilbuddene i aftenskoleregi eller lignende. Gymnastikken kan være med til at give dig et større fysisk og mentalt overskud i hverdagen, som hjælpe dig til fortsat at kunne klare dagligdagens små og store opgaver.

Særlige målgruppekriterier

For at deltage skal borgeren kunne:

  • Gå 50 meter med eller uden ganghjælpemiddel
  • Rejse sig fra en stol uden personhjælp
  • Stå kortvarigt uden støtte
  • Modtage og forstå en mundtlig instruktion

Den endelige visitation foretages på baggrund af en individuel vurdering af en fysioterapeut.

Tid og sted

Der tilbydes træning en time om ugen på følgende lokationer i kommunen:

  • Tårnby Park Alle 24, Den nye festsal
  • Løjtegårdsvej 98, Travbanehuset
  • Vægterparken 129, Festsalen

Tilmelding og visitation

Borgeren kan selv henvende sig til:
SundhedsCenter Tårnby
Kamillevej 4, 1.th.
2770 Kastrup
Telefon: 3076 0679

Send Digital post 

Telefontid tirsdag kl. 8.30-9.30

 

 

 

×

Cookie info