Udskriv

Uden hospitalskontakt

Genoptræning uden hospitalsindlæggelse
Her kan du læse om Tårnby Kommunes træningstilbud til dig, der har behov for genoptræning eller vedligeholdelsestræning efter sygdom eller svækkelse, som følge af alderdom.

Hvem kan modtage træning?
Hvis du har svært ved at komme i gang igen efter sygdom eller svækkelse, kan du søge om et genoptræningsforløb.
Hvis du har svært ved at vedligeholde dit funktionsniveau, kan du søge om et vedligeholdelsesforløb. Tilbuddet om vedligeholdelsestræning forudsætter, at du har en plads på et af kommunens daghjem.  

Hvor foregår træningen?
Genoptræningen foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th., 2770 Kastrup.
Træningen varetages af fysioterapeuter og ergoterapeuter med høj faglig kompetence, i gode fysiske rammer og med nyt, opdateret træningsudstyr.
Træningen kan evt. foregå i eget hjem eller lokalmiljø.

Vedligeholdelsestræningen foregår på kommunens daghjem på Blåklokkevej.

Hvordan sker kontakten?
Du skal rette henvendelse til en visitator i SundhedsCenter Tårnby, tlf.: 3247 0072.
En fysio- eller ergoterapeut vil herefter foretage en vurdering af dit træningspotentiale. Et forløb tager udgangspunkt i de mål, du i samråd med terapeuten har opsat ved den første undersøgelse.

Træningen
I de fleste tilfælde vil forløbet være en blanding af individuel træning og holdtræning på mindre hold. Vi forventer, at du deltager aktivt i træningen og udfører eventuelle hjemmeøvelser.

Transport
Du skal selv sørge for transporten frem og tilbage til sundhedscentret.

 

×

Cookie info