Udskriv

På pleje- og daghjem

Genoptræning på pleje- og daghjem 
Her kan du læse om Tårnby Kommunes genoptræningstilbud til dig, der bor på plejehjem, har midlertidigt ophold på plejehjem eller går på daghjem.

Hvem kan modtage træning? 
Alle beboere på plejehjemmet og daghjemsgæster kan, hvis de har behov for det og er motiveret, modtage genoptræning.

Hvordan sker kontakten?
Hvis du, dine pårørende eller din kontaktperson på pleje- eller daghjemmet mener, du har behov for genoptræning, er I velkommen til at rette henvendelse til fysioterapien på plejehjemmet. Her bliver du skrevet op til en vurdering ved en fysioterapeut.

Træningen
Fysioterapeuten foretager en undersøgelse og vurdering af dit træningspotentiale og i samråd med dig planlægger I det videre forløb samt mål for indsatsen. Træningen er funktions- og aktivitetsrettet og tager udgangspunkt i de konkrete mål. 

I de fleste tilfælde vil forløbet være en blanding af individuel træning og holdtræning på mindre hold. Vi forventer, at du så vidt muligt deltager aktivt i træningen og udfører eventuelle hjemmeøvelser.

Hvor foregår træningen?
Genoptræningen kan foregå i fysioterapien på plejehjemmet, på fællesarealerne inde såvel som ude eller i din egen bolig. Det er ergo- og fysioterapeuter samt træningsassistenter, der står for træningen gerne i samarbejde med plejepersonalet.


Mere information om genoptræning
Har du spørgsmål vedrørende genoptræning, er du velkommen til at kontakte SundhedsCenter Tårnby, tlf: 3247 0070 eller fysioterapien på plejehjemmet.

×

Cookie info