Udskriv

Efter hospitalskontakt

Genoptræning efter hospitalsindlæggelse 
Her kan du læse om Tårnby Kommunes træningstilbud til dig, der har behov for genoptræning.
Du kan også læse om dine muligheder for transport til og fra træningen samt dine muligheder for at gå til genoptræning i en anden kommune.

Hvem kan modtage træning? 
Hvis du har behov for genoptræning, sender hospitalet en genoptræningsplan til kommunen. Planen er grundlaget for tilbud om kommunal genoptræning.  

Hvor foregår træningen?
Genoptræningen foregår i SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. th., 2770 Kastrup.
Træningen varetages af fysioterapeuter og ergoterapeuter med høj faglig kompetence, i gode fysiske rammer og med nyt, opdateret træningsudstyr. Træningen kan også foregå i dit eget hjem eller nærmiljø.
Borgere, der går på dagcenter eller bor på plejehjem, vil eventuelt kunne modtage deres træning der.

Hvordan sker kontakten?
Hvis du har modtaget en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse fra hospitalet, vil du blive kontaktet af SundhedsCenter Tårnby med besked om det videre forløb. Dette vil ske senest fem hverdage efter, at genoptræningsplanen er modtaget af SundhedsCenter Tårnby.

Træningen
Første gang bliver du undersøgt og sammen med terapeuten fastlægger I mål og plan for træningen. Træningen er rettet mod funktioner og dagligdags aktiviteter og tager udgangspunkt i konkrete mål. 
I de fleste tilfælde vil forløbet være en blanding af individuel træning og holdtræning på mindre hold. Vi forventer, at du deltager aktivt i træningen og udfører eventuelle hjemmeøvelser.

Transport
Hvis det fremgår af genoptræningsplanen, at du har behov for transport, sørger SundhedsCenter Tårnby for dette til dit første besøg. Hvis du derudover har behov for transport, kan du drøfte det med din terapeut. Behovet for transport vurderes løbende.
 
Frit valg
Med en genoptræningsplan fra et hospital kan du vælge at gå til genoptræning i en anden kommune. Hvis du ønsker dette, bedes du kontakte SundhedsCenter Tårnby. Du skal være opmærksom på, at den anden kommune af kapacitetsmæssige årsager kan afvise at modtage dig som patient.

Mere information om genoptræning
Har du spørgsmål vedrørende genoptræning, er du velkommen til at kontakte SundhedsCenter Tårnby, tlf.: 3247 0072.

×

Cookie info