Udskriv

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til borgere over 75 år

Ny lov om forebyggende hjemmebesøg.

Folketinget har vedtaget en ny lovgivning om forebyggende hjemmebesøg, som trådte i kraft 1. januar 2016.

75 år

Tårnby Kommune tilbyder dig et forebyggende hjemmebesøg i det år du fylder 75 år.

+80 år

Næste tilbud om besøg får du, når du fylder 80 år, derefter tilbydes du et årligt forebyggende hjemmebesøg. Formålet med et hjemmebesøg er, at du og Forebyggelseskonsulenten sammen kan drøfte din aktuelle livssituation og dine muligheder for at udnytte egne ressourcer og bevare dit funktionsniveau.

Under samtalen kan I gennemgå dine livsforhold. Det kan for eksempel være din hverdag, trivsel, sociale netværk, bolig, økonomi og sundhedstilstand.

Hvis du allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp modtager du ikke tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggende hjemmebesøg efter behov

Kommunen tilbyder forebyggende hjemmebesøg efter behov, til borgere mellem 65 og 79 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Du er velkommen til selv at henvende dig hvis du oplever at være i denne målgruppe eller kender en som kunne være det.

Læs eventuelt mere i vores pjece.

Ønsker du kontakt til Forebyggelseskonsulenterne er du naturligvis altid velkommen til at kontakte Dem på følgende måder:

Send Digital post (e-boks/sikker mail) - Vær opmærksom på at du bliver viderestillet til din E-boks. Så du skal have dit Nem-id klar.

Christina Sahl

Telefon 3076 0442

Maria Evald Poulsen
Telefon 3076 0441

Forebyggelseskonsulenterne kan kontaktes dagligt mellem kl. 8.15-9.00.

×

Cookie info