Udskriv

Sundhedspleje i skolen

Skole

I skoleåret 2019-2020 tilbyder sundhedsplejen nedenstående.

Hvis I ud over disse undersøgelser, har brug for en sundhedsplejerske, er I altid velkomne til at tage kontakt.

I kan som forældre finde den sundhedsplejerske der er tilknyttet jeres skole via skoleintra/Aula eller på SundhedsCenter Tårnbys hjemmeside.

0.klasse:
Alle elever indkaldes sammen med deres forældre til indskolingsundersøgelse. Formålet er sammen med forældre at gøre status over barnets helbred, trivsel og sundhedsmæssige skoleparathed, samt at vejlede om sundhedsrelaterede emner i forbindelse med skolestart. I indkaldes med jeres barn i perioden fra medio august til og med december måned.

1.klasse:
Alle eleverne i 1. klasse inviteres til Sundhedscirkus. Det foregår primært i klasselokalet og forløber over 4 timer. Formålet er at understøtte og medvirke til at udvikle og kvalificere børnenes sundhedsmæssige handlekompetencer. At øge deres viden og bevidsthed om, at sundhedsbegrebet både omhandler hvad vi spiser, hvad vi gør og hvordan man føler/har det, og derigennem at understøtte elevens vilje og evne til at træffe sunde valg. Hvis der er behov for at følge op på barnets vækst, syns- og høreprøve eller trivsel, vil barnet/I som forældre indkaldes i løbet af skoleåret.

5.klasse:
Der tilbydes efter aftale med klasselæreren pubertetsundervisning i klassen eller i mindre grupper. Eleverne vejes og måles efterfølgende individuelt, og det vil foregå i sundhedsplejerskens lokale på skolen.

6.klasse:
Alle elever indkaldes individuelt til samtaler og synsprøver.

Der ligges op til at undersøgelsen foregår uden forældre for at barnet/den unge mere selvstændigt kan udtrykke sig om egen oplevelse af helbred, sundhed og trivsel. Der kan være særlige forhold, hvor I som forældre vurderer at det er bedst i deltager, og så er I selvfølgelig velkomne til det.

Der tilbydes efterfølgende sundhedspædagogisk undervisning i emnet mental sundhed og kropsopfattelse.

8. klasse: 
Alle elever indkaldes i perioden fra 1. februar til og med april måned til udskolingsundersøgelse. I samtalen og undersøgelsen af den unge afdækkes helbred, sundhed og trivsel samt den unges fremtidige erhvervsønsker. Desuden har udskolingsundersøgelsen til formål at drøfte risikoadfærd med den unge. Eleverne bevidstgøres om deres sundhed og deres mulighed for at træffe sundere valg.

 

×

Cookie info