Udskriv

Sundhedspleje

Sundhedsplejen

Sundhedsplejerskerne besøger familier med nyfødte børn og er tilknyttet kommunens institutioner og skoler.

Læs mere om sundhedsplejens tilbud.

Sundhedsplejen er tilrettelagt som en kombineret ordning, hvor sundhedsplejerskerne arbejder med både spædbørn og skolebørn.

Sundhedsplejen er opdelt i 10 distrikter fordelt over hele kommunen.

Sundhedsplejersken tager kontakt til familien, når der modtages anmeldelse om graviditet og fødsel.


En sundhedsplejerske er en uddannet sygeplejerske med erfaring fra godkendte barsels- og børneafdelinger samt en specialuddannelse i sundhedspleje.

Datasikkerhed:
De indsamlede journaldata indsendes til Statens Institut for Folkesundhed i henhold til databeskyttelseslovens § 10. Opbevaringen af data på Statens Institut for Folkesundhed er anmeldt til Syddansk Universitets fortegnelse. Data behandles fortroligt og anvendes udelukkende til forskning. Det er således udelukkende udvalgte forskere på Statens Institut for Folkesundhed, som har adgang til data, og formidlingen af resultaterne sker således, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner. Forskerne har i deres arbejde med data ikke adgang til personidentifikation (CPR-nummer). Dette sikres af en dataadministrator, som er særligt autoriseret til dette.

Samarbejdspartnere:
Sundhedsplejersken har mange tværfaglige samarbejdspartnere. Det drejer sig bl.a. om personalet på fødestederne i regionen, de praktiserende læger, sagsbehandlere, psykologer, talepædagoger, fysioterapeuter og ergoterapeut samt personale i dagtilbud og skoler.


Endvidere deltager sundhedsplejerskerne i det forebyggende team samarbejde (SSP: står for Skole - Socialforvaltning og Politi) på skolerne.

Derudover har sundhedsplejerkerne også et tæt samarbejde med sundhedskonsulenterne i Sundhedscentret - både i forbindelse med Sundhedsrådgivning og  Vægttabsklinik.

 

×

Cookie info