Udskriv

Om SundhedsCenter Tårnby

Sundhedshuset Nr 11

I SundhedsCenter Tårnby tilbydes bl.a. genoptræning efter hospitalsophold, sundhedspleje til børnefamilier og kurser i forbindelse med forebyggelse af livsstilssygdomme.

Sundhedscenter Tårnby består af følgende områder:

Genoptræning

SundhedsCenter Tårnby varetager to slags genoptræning.

Ambulant genoptræning efter udskrivning fra sygehus samt genoptræning for personer, hyppigst ældre, som har mistet færdigheder i den seneste tid.

Træningen varetages af fysioterapeuter og ergoterapeuter med høj faglig kompetence, i gode fysiske rammer og med nyt, opdateret træningsudstyr.

Første gang undersøges du og sammen med terapeuten fastlægges mål og plan for træningen.

I de fleste tilfælde vil forløbet være en blanding af individuel træning og holdtræning på mindre hold. Du forventes at deltage aktivt i træningen og udføre eventuelle hjemmeøvelser.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejerskerne arbejder med småbørn og med skolebørn.

Sundhedsplejen tager kontakt til familien, når der modtages underretning om graviditet og fødsel. Dette sker på forældrenes eget initiativ eller med deres tilladelse.

Der tilbydes graviditetsbesøg ca. en måned før fødsel.

Der tilbydes 6 hjemmebesøg indtil barnet er 8-10 måneder, samt efter behov.

Sundhedsplejerskerne rådgiver og vejleder daginstitutionerne og dagplejen om børns sundhed og trivsel. Der tilbydes mindst 1 besøg om året i institutionerne og i dagplejegrupperne.

Forebyggelse 

Forebyggelse af livsstilssygdomme sker i overensstemmelse med Tårnby Kommunes sundhedspolitik, og sundhedscentret er i stand til at yde en lang række tilbud for borgerne. Tilbuddene omhandler bl.a.  kurser for borgere der allerede har en kronisk sygdom, således at disse borgere opnår en bedre livskvalitet.

Ligeledes er der stort fokus på at forebygge livsstilssygdomme før disse opstår. Derfor tilbyder sundhedskonsulenterne bl.a. SundhedsRådgivning, der er et gratis tilbud til alle kommunens borgere. Dermed medvirker sundhedskonsulenterne til at give borgerne bedre redskaber til selv at træffe sunde valg.

Sygeplejeklinikken

Sygeplejeklinikken har til huse i sundhedscentret. Den geografiske placering midt i kommunen bevirker, at alle kommunens borgere har gode muligheder for at kunne benytte sygeplejeklinikkens  faciliteter.

SundhedsCenter Tårnby
Kamillevej 4, 1. th.
2770 Kastrup
Telefon: 32 47 00 70

×

Cookie info