Udskriv

Kræftrehabilitering

Kurset er til dig, der er motiveret for støtte til livet med kræft gennem individuelle samtaler, holdundervisning og fysisk træning.

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

SundhedsCenter Tårnby tilbyder gratis forløbsprogram til dig, der er motiveret for støtte til livet med kræft gennem individuelle samtaler, holdundervisning og/eller fysisk træning.

Forløbet kan indeholde:

  • Samtaler med tværfagligt team, hvor pårørende er velkomne
  • Samtaler om hverdagslivet og hvad der er aktuelt for dig. I samarbejde med dig, lægges en plan for dit rehabiliteringsforløb
  • Træning, som både kan foregå i SundhedsCenter Tårnby og eget hjem
  • Holdundervisning og foredrag
  • Vejledning ved klinisk diætist

Formålet med et sammenhængende rehabiliteringsforløb for mennesker med kræft er fysisk, psykisk og social tilpasning til et ønsket hverdags- og arbejdsliv.

Den fysiske træning tilrettelægges ud fra dit aktuelle funktionsniveau, din motivation samt din sygdom og behandling.

Tilmelding:

Hospitalet eller din egen læge henviser dig til SundhedsCenter Tårnby, som foretager den endelige visitation.
Du kan få yderligere information hos kræftrehabiliterings-ergoterapeut Rikke R. Madsen på tlf. 2147 9240 eller forløbskoordinator Christel B. Larsen på tlf. 3076 0592.

Download en flyer  her

×

Cookie info