Udskriv

Stofmisbrugsbehandling

Stofmisbrugsbehandling

Ønsker du hjælp til at stoppe dit stofmisbrug? Tårnby Kommune tilbyder behandling til personer med stofmisbrug.

KABS

Tårnby Kommune har indgået en samarbejdsaftale om stofmisbrugsbehandling med KABS.

Hos KABS er der fagfolk herunder læger, sygeplejerske, socialrådgivere, psykologer og pædagoger, som kan vejlede om dine muligheder for at få hjælp og komme i behandling. De kan også hjælpe dig med at tilrettelægge et behandlingsforløb, der har fokus på din situation.

KABS tilbyder ambulant behandling til dig, som ønsker hjælp til at håndtere, reducere eller stoppe dit stofmisbrug. KABS tilbyder også særlig rådgivning og støtte til dig, som er gravid stofmisbruger og giver endvidere information om rettigheder, støttemuligheder, samværsregler og forældremyndighed.

Du har forskellige muligheder for at få hjælp til at stoppe dit stofmisbrug i de forskellige KABS-afdelinger.

KABS-centre

KABS-afdelingerne i Gentofte og Hvidovre varetager den ambulante behandling af brugere, som har et misbrug af heroin og andre opioider herunder morfin og kodein. I den ambulante behandling kan brugerne modtage både social behandling og medicinsk behandling.

KABS City tilbyder social og lægelig behandling til personer med misbrug af eksempelvis hash, centralstimulerende stoffer samt designerdrugs herunder Ecstasy og LSD. I KABS City er der fokus på abstinensbehandling samt social behandling med henblik på stabilisering, reduktion eller ophør af misbruget.

KABS foretager en udredning af dine behov for behandling, og denne sendes til Handicap og Psykiatri i Tårnby Kommune, som dernæst træffer en afgørelse om det videre behandlingsforløb.

Kontakt KABS

Du kan helt uforpligtende henvende dig til KABS på telefon 45 11 75 00 eller på e-mail: kabs@glostrup.dk

Du kan læse mere om KABS og mulighederne for behandling på http://www.kabs.dk/.

Tegn på afhængighed af stoffer

Afhængighed opstår, når du regelmæssigt indtager et stof. I følge WHOs klassifikation af afhængighed er det når 3 ud af 6 følgende kriterier er opfyldt:

  • Stoftrang
  • Tab af kontrol
  • Abstinenssymptomer
  • Toleranceudvikling (mængden af stof øges for at opnå samme virkning)
  • Indskrænkning af øvrige interesser
  • Vedvarende brug af stoffer trods skadelige følger

Afhængighed kan inddeles i 3 grupper

  • Psykisk afhængighed
  • Fysisk afhængighed
  • Krydsafhængighed

Psykisk afhængighed viser sig ved en stærk trang til at indtage et stof for at opnå tilfredsstillelse eller lystfølelse og/eller undgå ubehag. Dette resulterer ofte i en stofsøgende adfærd.

Fysisk afhængighed er en tilstand, der viser sig ved tolerance, det vil sige, at mængden af stoffet øges for at opnå samme virkning. Derudover opstår der abstinenssymptomer, når stofindtagelsen ophører.

Krydsafhængighed kan opstå ved, at abstinenssymptomerne, som opstår ved ophørelsen af et stof, fjernes ved indtagelsen af et andet stof som eksempelvis metadon.

Psykisk og fysisk afhængighed forekommer ofte samtidig men kan også optræde hver for sig.

Kontakt

Du kan også henvende dig til Handicap- og Psykiatricenter eller på telefon 32 47 18 21, hvis du har spørgsmål vedrørende misbrugsbehandling.  

Du kan læse om Tårnby Kommunes arbejde med Kvalitetsstandarden for misbrugsbehandling her.

Se også hele kvalitetsstandarden.

×

Cookie info