Udskriv

Støtte og kontaktpersonordning

Støtte og kontaktpersonordning

Støtte og kontaktperson til personer med stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer

Støtte- og kontaktpersonordningen  i henhold til § 99 i Lov om Social Service er rettet mod vanskeligt stillede personer, som ikke er i stand til at benytte de sociale hjælpesystemer og som lever meget isoleret. Formålet med ordningen er at skabe kontakt, være formidler og brobygger til mere vedvarende støtteforanstaltninger eksempelvis behandlingspsykiatrien, hjemmehjælp og aktivitetscenter.

Støtte- og kontaktpersonordningen omfatter eksempelvis borgere som har et misbrug af narkotika, hash og/eller alkohol. Formålet med ordningen er at støtte borgeren i at søge behandling for sit misbrug og på sigt at kunne fungere i egen bolig.

Der visiteres ikke til ordningen, som kan iværksættes efter henvendelse fra samarbejdspartnere, ejendomsfunktionærer, privatpersoner m.fl.

Kontaktoplysninger

Du kan henvende dig til Handicap- og Psykiatricenter eller på telefon 32 47 18 21, hvis du ønsker yderligere oplysninger om Støtte- og kontaktpersonordningen.

×

Cookie info