Udskriv

Tandplejen for 0-17 årige

Tandklinik1

Tandplejen inviterer dig og dit barn til det første besøg på tandklinikken, når dit barn er omkring 2 år. Herefter indkalder vi regelmæssigt og efter behov.

Indkaldelse til undersøgelse og behandling sker via digital post. Du skal logge på med dit NemID.

Kommunens tilbud om gratis tandpleje fortsætter til dit barn bliver 18 år, og der er frit valg mellem vores tandlæger.

Dit barns tandsundhed er afgørende for, hvor ofte dit barn bliver indkaldt til undersøgelse og behandling.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der går 12-24 måneder mellem de regelmæssige undersøgelser, hvis der ikke er behov for mere. Ved behov lægges kontrolbesøg ind af f.eks. udvikling af tandstilling, caries ol. Ved hver undersøgelsesbesøg tages der stilling til det enkelte barns behov for kontrolbesøg.

Du kan læse mere om Sundhedsstyrelsens retningslinjer som gælder hele befolkningen, såvel børn som voksne.

Tandplejen forventer et samarbejde med dig som forælder, vi går derfor ud fra, at du kontakter Tandplejen, hvis du oplever ændringer i dit barns mundhygiejne, tandstilling mm.

Vi opfordrer dig til at gå med dit barn til undersøgelse/behandling på tandklinikken.

Ved at inddrage dig som forældre, kan vi opnå:

  • et godt samarbejde
  • større tryghed for dit barn
  • god tandsundhed for dit barn, så der er mindre risiko for, at der udvikles tandsygdomme

Hvis du ønsker at benytte en privat tandlæge i stedet for den kommunale tandpleje, skal du, når dit barn er mellem 0 og 15 år, selv betale 35 %. Når dit barn er mellem 16 og 17 år, betaler Tandplejen 100 % frem til, dit barn fylder 18 år. Der skal dog først indgås en skriftlig aftale med Tandplejen og den privatpraktiserende tandlæge.

Det kan tage op til ca. to måneder før alle disse formaliteter er på plads, og den privatpraktiserende tandlæge kan benyttes. Derfor er det ikke altid anbefalelsesværdigt at anmode om tandlægeskift, tæt på det fyldte 18 år, da der skal udføres en "slut-undersøgelse".

I god tid inden dit barn fylder 18 år, bliver dit barn indkaldt til en "slut-undersøgelse". Hvis I allerede ved, hvilken privat tandlæge dit barn skal have ved det fyldte 18 år, kan det være en god ide at meddele dette til Tandplejen, samt at give samtykke til, at Tandplejen må udlevere journalmateriale til den nye private tandlæge, hvis denne og I ønsker dette.

Du kan med fordel udfylde blanketten tandlægevalg

Da Indenrigs- og Socialministeriet har truffet afgørelse om, at tegning af kollektiv ulykkesforsikring for børn i kommunale tilbud og folkeskoler ikke er lovlig jf. Kommunalfuldmagten, anbefaler Tandplejen derfor alle til at tegne en privat ulykkesforsikring som også dækker tandskader.

Vi glæder os til at se jer på tandklinikken.

×

Cookie info