Udskriv

Omsorgstandplejen

Omsorgs Tandpleje

Omsorgstandplejen er et tilbud til dig, som på grund af nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap ikke har mulighed for at benytte privat praktiserende tandlæge. Det kræver dog, at du er godkendt (visiteret) til tilbuddet.

Tilbuddet omfatter

  • regelmæssige undersøgelser af tænder og proteser
  • forebyggelse af sygdomme i tænder og mund
  • behandling af sygdomme i tænder og mund

Målene for Omsorgstandplejen er, at du skal være fri for smerter og symptomer og have en acceptabel tyggefunktion. Behandlingerne skal ske under hensyntagen til din almentilstand og dine ønsker og behov.

Tandbehandlingen bliver udført af personalet fra Tårnby kommunale tandpleje på klinikken på Amager Landevej 67-69.

Hvis du bor på plejehjem, sørger vi for transport, til og fra klinikken.

Visitation for plejehjemsbeboere

Hvis du bor på plejehjem, sender plejehjemmet Tilmeldingsblanketten til Tandplejen.                                                   

Hvis du får pension, bliver betalingen fratrukket din pension hver måned.

Visitation for hjemmeboende

Hvis du er hjemmeboende, skal tilmeldingsblanketten sendes til Ældrecentret, Tårnby Kommune, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, som vil vurdere, om du kan blive tilmeldt Omsorgstandplejen. Du kan også sende en ansøgning via borger.dk til visitationen via dette link. Hvis du får pension, bliver betalingen fratrukket din pension hver måned.

I 2019 opkræves der en egenbetaling på 480,00 kr. Beløbet fordeles over 12 måneder.

Modtager du ikke pension, sender tandplejen to-tre gange årligt en faktura og girokort til dig.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tandplejen, Amager Landevej 67-69, 2770 Kastrup, telefon 3250 7518.

Bekendtgørelse om tandpleje.

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Tilbage til Tandpleje - forside.

×

Cookie info