Udskriv

Sundhedspleje, genoptræning og tandpleje

SundhedsCenter Tårnby og den kommunale Tandpleje er lukket for alle aftaler i perioden 12. marts til 13. april 2020.

Sundhedspleje og genoptræning

SundhedsCenter Tårnby er i forbindelse med Covid-19 lukket for alle aftaler i perioden 12. marts - 13. april 2020.

Borgere med kendt kontaktperson i SundhedsCentret anbefales, ved spørgsmål, at kontakte denne på oplyste telefonnummer.
For øvrige henvendelser vedr. sundhedspleje, genoptræning og sundhedsindsatser, kan SundhedsCenter Tårnby kontaktes på tlf. 32470070 i tidsrummet mandag - torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14.

Sundhedspleje

Hjemmebesøg: Der tilbydes barselsbesøg, etableringsbesøg, behovsbesøg og til dels 3 ugers hjemmebesøg.

Telefon konsultation: Alle familier bliver kontaktet af en sundhedsplejerske svarende til hvornår de ellers havde en aftale. Dvs. når barnet er ca. 2 mdr , 4-6 mdr. og 9-11 mdr. tilbydes forældrene en telefonkonsultation. Hvis der vurderes behov for et hjemmebesøg, tilbydes dette.

Telefonrådgivning: Alle sundhedsplejerskerne i kommunen har deres arbejdsmobiler åbne svarende til deres arbejdstid, og kan altid kontaktes ved behov. Man-torsdag fra kl 8-15, fredag fra kl 8-14. Sundhedsplejerskernes respektive mobil nr. kan ses på Sundhedscenteret hjemmeside.  

Trivselsbesøg, som vurderet nødvendige af den enkelte sundhedsplejerske eller vurdering fra Familieafdelingen

Al sundhedspleje på skolerne aflyses. Når normal drift er genoptaget, vurderes hvilke indsatser, der skal afholdes alligevel.

Indkomne henvendelser håndteres som vanligt.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning (både Dragør og Tårnby)

Alle igangværende borgere kontaktes pr. telefon og får rådgivning denne vej, hvis behov vurderes.

Alle opstartssamtaler udskydes til almindelig drift er genoptaget.

Hvis der er behov for akut terapeutisk indsats varetages dette i borgers hjem. Træning på plejehjem aflyses.

Indkomne henvendelser håndteres som vanligt.

Telefonrådgivning: Alle terapeuter besvarer henvendelser pr. telefon i telefontiden.

Sundhedsindsatser (herunder forløbsprogrammer og forebyggende hjemmebesøg)

Telefonrådgivning: Alle sundhedskonsulenter besvarer henvendelser pr. mobil i telefontiden. Indkomne henvendelser ift. forløbsprogrammer håndteres som vanligt.

Alle indsatser udskydes til almindelig drift er genoptaget. 

Tandpleje

Den kommunale Tandpleje er i forbindelse med Covid-19 lukket for alle aftaler i perioden 12. marts - 13. april.

Tandklinikken overgår til nødberedskab, hvorfor der kun vil være få medarbejdere tilstede.

For akutte/nødvendige henvendelser kan Tandklinikken kontaktes på tlf. 32 50 75 18 i tidsrummet kl. 8-15. Hvis der er brug for akut tandlægehjælp uden for tandklinikkens åbningstid, kan tandlægevagten kontaktes på telefon 70 25 00 41.

Børnetandplejen

  • Akutte behandlinger. Telefonrådgivning i tidsrummet 08.00-15.00. 
  • Undersøgelser og ikke akutte behandlinger aflyses.

Omsorgstandpleje

  • Akutte behandlinger. Telefonrådgivning i tidsrummet 08.00-15.00.
  • Undersøgelser og ikke akutte behandlinger aflyses.

Kontakt

Borgere henvises til kommunens hjemmeside til at kontakte Tandplejen. Ellers henvises borgere til Tandlægevagten, se tandplejens kontaktoplysninger

×

Cookie info