Udskriv

Jobcenter og Ungecenter: ansøgning og udbetaling af ydelser

Planlagte samtaler aflyses, forløb sættes i bero. Udbetalinger af ydelser vil ske som sædvanligt.

Jobcenter og Ungecenter

Information til borgerne fra Jobcenter Tårnby

Regeringens seneste tiltag for at stoppe spredningen af COVID-19 lukker også landets jobcentre ned, og medarbejdere sendes hjem. Jobcentrene vil køre med et nødberedskab, så det ikke får konsekvensker for folks ydelser

Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Samtaler


Nødvendige indsatser, der skal varetages

 • Planlagte samtaler aflyses
 • Du vil ikke blive kontaktet af jobcenteret
 • Du kan fortsat kontakte din sagsbehandler eller virksomhedskonsulent telefonisk.

I øvrigt omkring indsatser

 • Du kan holde dig opdateret på kommunens hjemmeside.
 • Du kan også skrive til os via sikker mail på kommunens hjemmeside.

Forløb og tilbud


Nødvendige indsatser, der skal varetages

 • Er du i virksomhedspraktik, løntilskud, voksenlærling, jobrotation, isbryderordning skal du ikke møde op, idet den sættes i bero
 • Er du i forløb hos en af jobcenterets og Ungecenterets samarbejdspartnere skal du ikke møde op, idet forløbet sættes i bero
 • Deltager du i kurser, uddannelse eller lignende skal du ikke møde op, idet forløbet suspenderes.

I øvrigt omkring indsatser

 • Du kan holde dig opdateret på kommunens hjemmeside.
 • Du kan også skrive til os via sikker mail på kommunens hjemmeside.

Sygemelding

Nødvendige indsatser, der skal varetages

 • Hvis du skal sygemeldes, skal dette ske til din arbejdsgiver / din a-kasse.
 • Din arbejdsgiver / din a-kasse sørger for indberetning til kommunen
 • Er du selvstændig skal du indberette din sygdom digitalt på virk.dk

 

Ansøgning og udbetaling af ydelser 

Udbetaling af kontanthjælp, pensioner, sygedagpenge, og alle andre sociale ydelser vil blive udbetalt som sædvanlig. Det betyder, at ydelserne vil blive udbetalt den sidste hverdag i måneden, som hidtil.

Nye ansøgninger

Nødvendige indsatser, der skal varetages

 • Hvis du i perioden fra den 13. marts  til den 13. april 2020 har søgt om udbetaling af kontanthjælp eller andre ydelser, vil din ansøgning, så vidt det overhovedet er muligt, blive behandlet på normal vis.
 • Du kan derfor forvente at vi har modtaget og behandlet din ansøg, også selvom vi ikke er fysisk til stede på rådhuset.

Udbetaling

Nødvendige indsatser, der skal varetages

 • Udbetaling af kontanthjælp, pensioner, sygedagpenge, og alle andre sociale ydelser vil blive udbetalt som sædvanlig
 • Det betyder, at ydelserne vil blive udbetalt den sidste hverdag i måneden, som hidtil.

Akutte henvendelser

Nødvendige indsatser, der skal varetages

 • Vi befinder os i en helt særlig situation og vi løser vores opgaver så godt det lader sig gøre, omstændighederne taget i betragtning
 • Vi forventer at alle udbetalinger er sikret til tiden.

I øvrigt omkring indsatser

 • Med mindre du har helt uopsættelige forhold, du anser som værende helt akut, vil vi opfordre til, at du udskyder din eventuelle henvendelse til efter den 13. april 2020, hvor vi håber at være tilbage på rådhuset.

Akut numre

Nødvendige indsatser, der skal varetages

I tidsrummet 10.00 - 14.00

 • Ydelsesteam - udbetaling af sociale ydelser: 24 21 84 11 eller 30 76 04 40 eller 61 18 56 68
 • Hjælpemiddelteam - ergoterapeuter: 24 34 79 82
 • Hjælpemiddelteam - kropsbårne hjæpemidler : 23 28 51 16 
 • Pensionsteam - rådgivning til pensionister: 51 25 53 05 eller 23 84 83 71.

I øvrigt omkring indsatser

 • Ved nye henvendelser vedrørende Ungecenter Tårnby kan du kontakte tlf.  23665718

 

×

Cookie info