Udskriv

Hjemmepleje og plejehjem

Besøg er nu ikke længere tilladt efter påbuddet fra Styrelsen for Patientsikerhed. Læs mere om hjemmeplejens og plejehjemmenes beredskab.

STOP for besøg på plejehjemmene.

Der er nu påbud om ikke at aflægge besøg på plejehjem mv. Besøg er nu ikke længere tilladt efter påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Har du spørgsmål, så kontakt plejehjemmets ledelse.

Ældrecentret kan risikere at overgå til nødbemanding for at kunne varetage de mest nødvendige plejeopgaver og sikre overgangen mellem hospital og kommune for de borgere, der har været indlagt.

Besøg i eget hjem

Der vil kun i meget begrænset omfang blive tilbudt besøg i eget hjem i forbindelse med visitation. Fremskudt visitation på Amager hospital indstilles indtil videre.

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen kan blive nødsaget til at prioritere opgaverne skarpt og vil i denne forbindelse prioritere behovet for personlig pleje højst, og kan derfor være nødsaget til at aflyse praktiske opgaver som f.eks. rengøring.

Vi opfordrer alle pårørende til ældre borgere at løse så mange opgaver som muligt selv, dels af hensyn til den ældre dels af hensyn til presset på hjemmeplejen.

I bedes kontakte visitationen, så de nuværende ydelser kan blive inaktiveret og vi kan bruge vores ressourcer på de mest trængende.

Plejehjem

Plejehjemmene kan blive nødsaget til at prioritere opgaverne skarpt og vil i denne forbindelse prioritere behovet for personlig pleje højst, og kan derfor være nødsaget til at aflyse praktiske opgaver som f.eks. rengøring.

Du er velkommen til at kontakte det pågældende plejehjem for yderligere information og forholdsregler.

Vi henstiller til, at man ikke aflægger besøg hos ældre borgere på kommunens plejehjem.

Plejehjemslederen på det enkelte plejehjem kan være tvunget til at afvise besøgene ved døren.

Telefontider

Visitationen i Ældrecentret udvider telefontiden for at kunne imødekomme spørgsmål fra borgere og pårørende til svage ældre borgere.

Der vil være åbent for telefonerne i tidsrummet mandag - fredag kl.10.00 - 14.00 på telefonnr. 32 47 14 63.

 

Gode råd om ny coronavirus til dig, der tilhører en risikogruppe

Pjecen handler om:

 • Hvad er coronavirus?
 • Hvem er de særlige risikogrupper? 
 • Hvad kan jeg gøre, hvis jeg tilhører en særlig risikogruppe? 
 • Hvornår skal jeg være ekstra opmærksom

Gode råd til dig, der arbejder i sundhedsvæsenet

Pjecen handler om

 • Hvad er coronavirus?
 • Hvem er de særlige risikogrupper? 
 • Hvad kan jeg gøre?
 • Hvornår skal jeg kontakte lægen?
 • Hvad kan jeg gøre på arbejdspladsen? 

Gode råd til dig, der arbejder på plejecenter

Pjecen handler om:

 • Hvad er coronavirus?
 • Hvem er de særlige risikogrupper? 
 • Hvad kan jeg gøre?
 • Hvornår skal jeg kontakte lægen?
 • Hvad kan jeg gøre på arbejdspladsen? 

Gode råd til dig, der arbejder som fysio- og ergoterapeut eller i hjemmeplejen

Pjecen handler om:

 • Hvad er coronavirus?
 • Hvem er de særlige risikogrupper? 
 • Hvad kan jeg gøre?
 • Hvornår skal jeg være ekstra opmærksom?
 • Hvad kan jeg gøre på arbejdspladsen? 

Gode råd til dig, der er pårørende til en person i risikogruppen

Pjecen handler om:

 • Hvad er coronavirus?
 • Hvem er de særlige risikogrupper? 
 • Hvad kan jeg gøre, hvis jeg er pårørende til en i risikogruppen? 
 • Hvornår skal jeg kontakte lægen?


 

 

×

Cookie info