Udskriv

Genåbning af skoler, dagtilbud og fritidstilbud

Regeringen har den 10. maj 2020 meldt ud, at der nu kan åbnes yderligere for folkeskolerne, således at også 6.- 10. klassetrin igen kan møde i skole.

Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget besluttede onsdag den 13. maj 2020 retningslinjer for, hvordan Tårnby Kommune åbner op for børnene, samt hvilke rammer, der er for skoler, dagtilbud og fritidsliv. Sundhedsstyrelsen har den 10. maj 2020 udarbejdet "Covid-19: Forebyggelse af smittespredning, som erstatter de tidligere vejledninger. Heri er flere af kravene bl.a. krav om 2 meters afstand, og et særligt kvadratmeter antal pr. barn i dagtilbud blevet ophævet.

Det betyder at alle børn skal I skole fra mandag den 18. maj 2020. Skemaer og hverdag vil dog fortsat være ændret og følge bekendtgørelsen for nødundervisning. Det skyldes at der fortsat er en række krav til hygiejne, afstand mv. som stiller nogle andre krav end normalt til organiseringen. Alle forældre vil få besked fra deres skole om, hvor og hvornår de skal møde i skole, samt hvordan SFO og klub er indrettet. Ungdomsklubben Lundø åbner også igen. Skolerne glæder sig til at se alle børn igen.

Dagtilbuddene er åbne, og alle børn kan nu være i deres vanlige omgivelser og stuer. Der vil stadig skulle gives besked om behov for dagtilbud i ydertimerne af hensyn til planlægningen. Dagtilbuddene glæder sig til at flere og flere af børnene vender tilbage.

Nedenfor kan du læse mere om retningslinjer, hygiejne og adfærdsinstrukser samt forældrebreve. 

Her kan du læse retningslinjerne for genåbning af fase 2:

Her kan du læse hygiejne og adfærdsinstrukser (bliver løbende revideret i tråd med sundhedsstyrelsens retningslinjer:

Breve til forældre om genåbning af dagtilbud, skole, sfo og klub:

 

Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer om skoler og dagtilbud

Undervisningsministeriet har udarbejdet en guide med spørgsmål og svar på genåbning

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/genaabning

×

Cookie info