Udskriv

Forbud mod besøgende på plejehjem og botilbud

Der er midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder, kommunale og private aflastningspladser samt andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer.

Forbuddet kommer efter at Styrelsen for Patientsikkerhed har bedt kommunen omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgende for at forebygge og inddæmme udbredelsen af coronavirus.

Der udstedes således midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder, kommunale og private aflastningspladser samt andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer.

Forbuddet gælder fællesarealer og beboernes personlige boliger. Forbuddet gælder alle besøgende, undtaget herfor er besøg til kritiske syge eller døende personer fra en personens nære pårørende.

Det er et lægeligt skøn, der ligger til grund for om en person er terminal/døende. I de tilfælde hvor en beboer bliver akut terminal, kan der dispenseres fra det lægefaglige skøn. Det er i disse situationer den fagligt ansvarlige/plejehjemsleder på området herunder om personen er kritisk syg, der træffer beslutning om at tillade besøg i så tilfælde.

Det er plejepersonalet, der sikrer, at besøget kan gennemføres på forsvarlig vis.

×

Cookie info