Udskriv

Besøgsforbud på botilbud – dog med undtagelser

jershøj2

Folketinget har på baggrund af den aktuelle krise vedtaget ændrede regler for besøg på botilbud i kommunerne. Det gælder naturligvis også i Tårnby

Kort sagt handler reglerne om, at vi passer bedst muligt på vores borgere med særlige udfordringer og behov. Og selvfølgelig også personalet.

Midlertidigt besøgsforbud

Det er blevet besluttet at indføre et midlertidigt besøgsforbud. Besøgsforbuddet for gæster gælder både for fællesarealer og udearealer, såvel som den del den enkelte borger selv råder over.

Borgere med særlige behov

Der er nogle borgere, hvor besøgsforbuddet ikke gælder. Det er borgere i kritiske situationer, som der her gives eksempler på.

 • Borgere der er kritisk syge, eller døende
 • Børn under 18
 • Borgere med særlige kognitiv behov, der nødvendiggør besøg for pårørende. Det er borgere, hvor forbud og midlertidige omlægninger af regler kan være svære at acceptere og forstå, hvorfor der derfor tages ekstra hensyn til dem.

Undtagelser i øvrigt

Opstår der kritiske situationer, der gør et besøg nødvendigt, så tilrettelægges dette i samarbejde med ledelsen på botilbuddet. Et besøg vil så blive tilrettelagt med hensyn til deres faglige vurdering, samt med hensyn til personalet og de andre borgere der er til stede. Hvis ledelsen på det pågældende botilbud vurderer det nødvendigt, så kan besøg også udskydes til et andet mere forsvarligt tidspunkt. 

Ophævelse af besøgsforbud

Besøgsforbuddet vil blive ophævet, når det vurderes forsvarligt ud fra en sundhedsfaglig vurdering. Indtil videre skal vi blive ved med at passe på hinanden ved at tage afstand fra hinanden. 

Ønsker du at komme i kontakt med vores botilbud, kan de kontaktes her:
Jershøj: 3250 4767
Falhøj: 3246 1606
Wiedergården: 3253 4704
Televænget: 2059 1261 

Tilbud der er omfattet af regler om besøgsforbud:

 1. Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.
 2. Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.
 3. Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder efter § 66, stk. 1, nr. 5, i lov om social service.
 4. Opholdssteder for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service.
 5. Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger efter § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service.
 6. Sociale akuttilbud efter § 82 c i lov om social service.
 7. Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter §§ 101 og 101 a i lov om social service.
 8. Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om social service.
 9. Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.
 10. Midlertidige botilbud til voksne efter § 107 i lov om social service.
 11. Længerevarende botilbud efter § 108 i lov om social service.
 12. Kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service.
 13. Forsorgshjem, herberger m.v. efter § 110 i lov om social service.
×

Cookie info