Udskriv

Hjemløs eller med akutte problemer

Hjemløs eller med akutte problemer

Er du midlertidigt boligløs eller hjemløs, kan du henvende dig til et herberg eller forsorgshjem.

For at du kan tage ophold på et herberg som midlertidig boligløs, skal du opfylde følgende betingelser:

  • Opholde dig lovligt i Danmark
  • Have særlige sociale problemer
  • Have behov for et botilbud, fordi du ikke har en bolig eller ikke kan opholde dig i den bolig du har
  • Have behov for aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælpColourbox

Det er dog lederen af det pågældende herberg, der træffer afgørelsen, om du tilhører målgruppen, og om du kan tage ophold på herberget jf. Servicelovens § 110, stk. 3. Du skal under opholdet på herberget selv afholde alle udgifter til kost og logi. Under dit ophold, kan du få rådgivning og vejledning om eksempelvis økonomiske og sociale forhold samt behandlingstilbud i forbindelse med misbrug af alkohol og/eller narkotika.

Kontakt

Du kan henvende dig til Handicap- og Psykiatricenter på telefon 32 47 18 21 eller via mail kommunen@taarnby.dk att. Handicap- og Psykiatricenter, hvis du har spørgsmål vedrørende ophold på herberg eller forsorgshjem.

×

Cookie info