Udskriv

Undtagelser og yderligere oplysninger

Undtagelser

Merudgift

Har du en varigt nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til merudgifter i henhold til Servicelovens § 100, kontakt Handicap-og Psykiatri afdelingen herom. Merudgifter §100

Når du har et hjemmeboende handicappet barn under 18 år, kan kommunen bevilge tilskud til merudgifter i henhold til servicelovens § 41. Kontakt familieafdelingen herom. Merudgifter § 41

Job

Skal du bruge hjælpemidler på din arbejdsplads, skal du kontakte Jobcenter.

Sektoransvar

Som grundregel er det den sektor, som har ansvar for en ydelse, der også har ansvaret for at ydelsen er tilgængelig for borgere med nedsat funktionsevne.

Midlertidige hjælpemidler

Som udgangspunkt ydes der ikke hjælp til midlertidige hjælpemidler efter serviceloven.

Midlertidige hjælpemidler, udleveret på hospitalerne, kan som udgangspunkt udlånes for en aftalt periode. I særlige tilfælde, hvor funktionsniveauet endnu ikke er afklaret, kan udlånet efter aftale med hospitalet forlænges. Der vil være tilfælde, hvor det midlertidige behov kan strække sig over flere år.

Regionen er forpligtet til at udlevere et behandlingsredskab eller hjælpemiddel til en borger, når der er tale om behandlingsredskaber som indopereres som led i behandling, ordineres som led i behandling, eller som er en fortsættelse af den iværksatte behandling.  

Hvis ingen af disse betingelser er opfyldt, ligger forpligtelsen hos borgeren selv.

Hjælpemidler i forbindelse med personlig pleje

Hvis du modtager hjemmepleje, og hjemmeplejen har behov for arbejdsredskaber i forbindelse med udførelse af plejen, stilles disse til rådighed af hjemmeplejen. Eksempler på arbejdsredskaber kan være plejeseng, bade/toiletstol og forflytningsredskaber som lifte og glidestykker.

×

Cookie info